Aktuální informace

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Na letošní 18. konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě jsme se mimo jiné i aktivně podíleli příspěvkem kolegy L.Piškuly o připravenosti KIS na GDPR. Tato prezentace je samozřejmě všem k dispozici, kdo by měl zájem, kontaktujte nás nás na adrese firma@cosmotron.cz


Partneři

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality