Akcie / Konferencie

Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete

Miesto konania: Národní archiv, Praha

Termín: 27.-28.11.2013

Účasť: N. Andrejčíková, J. Šubová


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality