Akcie / Konferencie

Bibliosféry

Miesto konania: Jasná, Slovensko

Termín: 19.-21.11.2018

Účasť: v jednání

http://bibliosfery.schk.sk/wordpress/


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality