Aktuální informace

Další knihovny v M2119.07.2016

V těchto dnech probíhá dokončení konverze dat dalších dvou knihoven, které přecházejí na formát Marc 21. Jedná se o Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově a Památníku národního písemnictví. Součástí přechodu na nový formát je i vyškolení katalogizačních pracovníků.
Partneři

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality