Aktuální informace

Další knihovny v M21

V těchto dnech probíhá dokončení konverze dat dalších dvou knihoven, které přecházejí na formát Marc 21. Jedná se o Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově a Památníku národního písemnictví. Součástí přechodu na nový formát je i vyškolení katalogizačních pracovníků.


Partneři

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality