Aktuálne informácie

Ďalšie knižnice v M21

V týchto dňoch prebieha dokončenie konverzie dát ďalších dvoch knižníc, ktoré prechádzajú na formát Marc 21. Ide o Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově a Památníku národního písemnictví. Súčasťou prechodu na nový formát je aj zaškolenie katalogizačných pracovníkov.


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality