Akcie / Konferencie

Informačné interakcie

Miesto konánia: Bratislava

Termín: 23.10.2018

Účasť: N. Andrejčíková

Príspevok: Šepot dát

http://informationinteractions.weebly.com/


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality