Akcie / Konferencie

Inforum 201606.01.2016

Miesto konania: Praha

Termín: 24.- 25.5.2016

Účasť: N. Andrejčíková, J. Šubová, J. Rumíšková

http://www.inforum.cz/cs/
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality