Aktuální informace

Instalace RFID technologie na UJEP v Ústí nad Labem

V nových prostorách knihovny univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jsme instalovali selfcheck a dvě bezpečnostní brány, jednoduchou a dvojitou. Po předchozím očipování celého fondu má tak knihovna zabezpečen veškerý knihovní fond a díky selfchecku je čtenářům usnadněno vypůjčení a návrat dokumentů.


Partneři

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality