Aktuálne informácie

Inštalácia RFID technológie na UJEP v Ústí nad Labem30.11.2012

V nových priestoroch knižnice univerzity JE Purkyně v Ústí nad Labem sme inštalovali selfcheck a dve bezpečnostné brány, jednoduchú a dvojitú. Po predchádzajúcom očipování celého fondu má tak knižnica zabezpečený všetok knižničný fond a vďaka selfchecku je čitateľom uľahčené vypožičanie a návrat dokumentov.
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality