Akcie / Konferencie

Kniha v 21. storočí

Miesto konánia: Opava

Termín: 7.2.2018

Účasť: Renata Klimešová

http://k21.fpf.slu.cz/


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality