Akcie / Konferencie

Knihovny současnosti 2017

Miesto konania: UJEP, Olomouc

Termín: 12.- 14.9.2017

Účasť: Andrejčíková N., Rýzek J.


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality