Akcie / Konferencie

Libraries V4

Miesto konania: Brno

Termín: 31.5.- 1.6.2016

Účasť: N. Andrejčíková, J. Šubová

https://sites.google.com/a/mzk.cz/v4/kontakt/httpssitesgooglecomamzkczv4kontaktprogram


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality