Akcie / Konferencie

OCLC EMEA Regional Council Annual Meeting

Miesto konania: Strasbourg, Francúzsko

Termín: 26.-27.2.2013

Účasť: N. Andrejčíková, J. Šubová

http://oclc.org/go/emea2013/agenda.html


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality