Aktuálne informácie

Plán školení na rok 2014

Pre správcov a administrátorov aRL je pripravený plán školení na rok 2014. Nájdete ho v zákazníckej sekcii, menu Plán školení. Školenie povedie tradične Mgr. Janka Šubová, ktorá vám v prípade potreby poskytne bližšie informácie. Prihlášky prosím zasielajte s dostatočným predstihom na adresu sasinova@cosmotron.cz


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality