Aktuálne informácie

Plán školení pre správcov ARL na rok 2013

V zákazníckej sekcii je k dispozícii plán školení pre správcov ARL organizovaných v tomto roku. Prihlášky či akékoľvek otázky týkajúce sa školení prosím zasielajte M. Sasínovej na adresu sasinova@cosmotron.cz


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality