Aktuálne informácie

Ponuka vyskúšať si webovú katalogizáciu

Ponúkame možnosť vyskúšať si webového klienta pre modul katalogizácie a výpožičiek systému arl. Záujemcom po dohovore pripravíme prístupové práva a podmienky testovania. V prípade záujmu prosím napíšte na emailovú adresu alebo kontaktujte servisné oddelenie.


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality