Akcie / Konferencie

Prezentácia ARL

Dňa 29. marca 2012 sa bude konať v Krajskej knižnici v Žiline prezentácia KNIŽNIČNÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV, určená pracovníkom školských knižníc.


Prezentáciu ARL bude mať J.Šubová


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality