Regionální funkce

Systém ARL poskytuje podporu regionálních funkcí knihovnám, které jsou jejich výkonem pověřeny a zároveň i podporu regionálním knihovnám využívajícím systém ARL.

Výměnné soubory

Pověřené knihovny budují výměnné fondy a zabezpečují distribuci a cirkulaci těchto souborů.

 • Knihovna může sledovat výměnné soubory v rámci vlastních databází s tím, že data týkající se výměnných souborů mohou být evidována v rámci samostatné logické databáze.
 • Půjčování dokumentů z těchto výměnných souborů je možné provádět stejným způsobem jako v procesu výpůjček nebo je možné je evidovat pomocí speciální pohybové transakce.

Centrální zpracování

 • Základní knihovna navrhne dokumenty na objednávku.
 • Objednávku, příjem a zpracování vykonává pověřená knihovna, která zašle dodané dokumenty včetně dodacího listu ostatním knihovnám.
 • Pověřená knihovna zpracované záznamy sdílí s knihovnami prostřednictvím systému nebo může připravit export záznamů pro knihovny, které využívají jiný knihovní systém.
 • K dispozici jsou předdefinované výstupní sestavy i statistiky, speciální exporty pro práci se systémem Lanius a Clavius, které používají odlišné datové struktury, a knihovnické tiskoviny jako knižní lístky či seznamy čtenářů.

Inventarizace

 • Pověřené knihovny by měly poskytovat odbornou spolupráci při revizi fondu obsluhovaných knihoven a v případě, že obsluhované knihovny využívají systém ARL, proces inventarizace fondu je výrazně jednodušší.

Fakturace

 • Pověřená knihovna pravidelně zasílá knihovnám faktury a výroční statistiky.

 

PříkladKnihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

 

  Soubory ke stažení


  Partneři

  Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
  ISO 9001 Cert quality