Bezpečnostné brány

Bezpečnostná brána EM okamžite zistí, či se cez ňu pohybuje médium zabezpečené aktivovaným EM páskou. Neautorizovaná výpožička tak spôsobí poplach a upozorní pracovníkov knižnice svetelným a zvukovým alarmom.


3M Detekčný systém - Model 3500

Ide o flexibilný spoľahlivý nízkofrekvenčný systém. Štýlové viacúčelové a kompaktné detekčné systémy série 3500 sú určené k použitiu so zabezpečovacími páskami 3M Tattle-Tape. Spoločne s nimi chráni knižničné fondy pred stratou. Detekčný systém s nastaviteľnou výškou detekčnej zóny, ktorého nízkofrekvenčný signál minimalizuje interferenciu s okolitým elektronickým zariadením, je možné využiť aj pre štatistiku príchodov a odchodov. Detekčná bránka v prevedení s jedným alebo dvomi priechodmi môže byť nainštalovaná rôznymi spôsoby: mobilné pripevnenie, pripevnenie k základnrj doske so skrytým káblom, či káblom vedeným na povrchu v špeciálnej drážke. Modely série 3500 sú 100% bezpečné pre všetky magnetické médiá. Pretože chráni všetky knižničné položky priamo, nie je nutné zriaďovat schránky pre odkladanie vecí. Vedľa zabudovaného červeného svetelného signálu je tiež vybavený výstražným zvukovým signálom. Dokáže presne identifikovať knižničné položky, ktoré spustia alarm. Naviac počítadlo priechodov eviduje počet návštevníkov knižnice. Šírka priechodu môže byť až 91,5 cm, brána môže zahŕňať jeden alebo dva priechody.

 brány

3M Detekční systém - Model 3800

Detekčný systém dokáže rozpoznať zabezpečovacie pásky 3M Tattle-Tape ďaleko lepšie než ktorýkoľvek iný knižničný bezpečnostný systém, ktorý je v súčasnej dobe na trhu. Veľká detekčná plocha bránky zaistí, že bez predchádzajúceho odbavenia sa z knižnice nedostane žiadna knižničná položka. A pretože model 3800 je vysoký 180 cm, dokáže bez problémov odhaliť i veci ukryté v batohu. Detekčný systém je možné přispôsobiť prostrediu v knižnici. Umožňuje zároveň diagnostiku porúch, ktorá znižuje náklady na údržbu a zaisťuje optimálnu výkonnosť. Design zabezpečovacej bránky série 3800 sa hodí do rôzne usporiadaných a riešených interiérov. Bránky je možné namontovať niekoľkými rôznými spôsobmi: mobilné pripevnenie, pripevnenie k základnej doske so skrytým káblom, či káblom vedeným na povrchu v speciálnej drážke. Zabudované výstupy umožňujú knižniciam pripojiť ďalšiu bezpečnostnú elektroniku, napríklad videokameru a hlasovú signalizáciu 3M Voice Alarm. Model 3800 je úplne bezpečný pre všetky magnetické médiá. Brána môže obsahovať jeden až štyri priechody vedľa seba. Šírka priechodu môže byť od 90 do 106 cm.

brány
Partneři

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality