Samoobslužný návratový automat

Návratový automat je zariadenie, ktoré slúži čitateľom k samoobslužnému vráteniu médií bez účasti personálu knižnice 24 hodín denne 7 dní v týždni (pokiaľ sú umiestnené na mieste prístupnom z exteriéru). Výhody tohto zariadenia sú zreteľné najmä pri jeho prepojení s automatickou triediacou linkou.


Samoobslužný návratový automat Smartreturn Series 250

Ide o kompaktné zariadenie pre samoobslužné vrátenie kníh s minimálnymi nárokmi na priestor. Návratový automat nemá obrazovku, stav je signalizovaný farebnými LED a je možné zvoliť prevedenie pre vnútornú alebo vonkajšiu inštaláciu. Návratový automat môže byť doplnený o plne automatickú tiediacu linku, ktorá triedi vrátené médiá podľa zadaných kritérií. Počet triediacich ciest je pevne daný - 1, 3, alebo 5. Výkon zariadenia je 600 až 900 kníh za hodinu.

smartreturn200.png

Samoobslužný návratový automat Smartreturn 300

Návratový automat v sebe zahŕňa veľkú dotykovú obrazovku, tlačiareň potvrdeniek a tunel s bezpečnostnými dvierkami, do ktorého sa vrátené médiá vkladajú. Je možné vybrať z prevedenia automatu pre vonkajšiu alebo vnútornú inštaláciu. Zariadenie je možné nastaviť buď na anonymné vracanie kníh, alebo do režimu vracania až po prihlásení (snímač čiarového kódu alebo Mifare).

smartreturn300


Triedice moduly

Z triediacich a transportných modulov je možné zostaviť vysoko flexibilný modulárny triediaci systém presne na mieru konkrétnej knižnice. Počet modulov je možné ľubovoľne rozširovať, pre vracanie môžu byť použité u linky až tri návratové automaty. Maximálny triediaci výkon linky je 1800 médií za hodinu. Médií vrátené zákazníkom prostredníctvom Smartreturn 300 sú roztriedenéé podľa zadaných kritérií a zhromažďované v príslušnom vozíku. Vozík je vybavený pre šetrné ukladanie médií pružinovým dnom a vo chvíli, kedy sa zaplní, je na túto skutočnosť upozornená obsluha.


smartsort300

smartsort300

smartreturn300
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality