Obálkyknih.cz

V roce 2013 naše společnost převzala technickou stránku vývoje projekt Obálky knih.cz. V průběhu této doby byly zlepšeny a vyvinuty víceré komponenty projektu. Vývoj byl zaměřen na stabilizaci a zrobustnění celé architektury projektu Obálky knih.cz a také k rozšíření poskytovaných služeb ve formě komentářů a hodnocení. Došlo k celkové změně architektury projektu ve stylu CDN - content delivery network, na což jsme obzvláště pyšní.

Projekt obálky knih.cz v současnosti zastává roli nejen agregátora obálek dokumentů a periodik, ale i obsahů, obsahových fultextů, komentářů a hodnocení.
Do architektury projektu patří také skenovací klient, který se v dnešní době stává hlavním zdrojem nových dat. Používání skenovacího klienta širokou knihovnickou obcí je nádherným příkladem, jak jsou knihovny schopny spojit síly k naplnění společného cíle - obohacení a zpestření svých katalogů.
Partneři

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality