Vybraní klienti

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

on-line katalog

Kancelář Poslanecké sněmovny, Parlamentní knihovna, Praha

on-line katalog

Knihovna Akademie věd ČR + ústavy AVČR *

on-line katalog

Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov + obecní knihovny Vyškovska *

on-line katalog

Knižnica Ružinov *

on-line katalog

Knižnica Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava *

on-line katalog

Krajská vědecká knihovna v Liberci

on-line katalog

Mestská knižnica v Piešťanoch *

on-line katalog

Mestské centrum kultúry Malacky *

on-line katalog

Mestské múzeum, Bratislava

Národní filmový archiv, Praha

on-line katalog

Národní knihovna ČR, Praha

Z39.50 server

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava *

Nejvyšší soud ČR, Brno *

Obecná knižnica, Dohňany *

on-line katalog

Památník národního písemnictví, Praha

on-line katalog

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

on-line katalog

Slovenská lekárska knižnica, Bratislava *

on-line katalog

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej Univerzite *

on-line katalog

Slovenská národná galéria, Bratislava *

on-line katalog

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre *

on-line katalog

Slovenské centrum dizajnu *

on-line katalog

Slovenský filmový ústav, Bratislava

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

on-line katalog

Univerzita Hradec Králové

on-line katalog

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

on-line katalog

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica *

on-line katalog

Univerzita Palackého v Olomouci

on-line katalog

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Ústav vedeckých informácií a knižnica, Košice

on-line katalog

Ústavní soud ČR, Brno

Ústavný súd SR, Košice *

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Bratislava + ústavy SAV *

on-line katalog
 
* knihovny využívají hosting, viz "Software jako služba"

Partneři

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality