Obálkyknih.cz

V roku 2013 naša spoločnosť prevzala technickú stránku vývoja projektu Obálky knih.cz. V priebehu tejto doby boli zlepšené a vyvinuté viaceré komponenty projektu. Vývoj bol zameraný na stabilizáciu a zrobustnenie celej architektúry projektu Obálky knih.cz a tiež k rozšíreniu poskytovaných služieb vo forme komentárov a hodnotení. Došlo k celkovej zmene architektúry projektu v štýle CDN - content delivery network, na čo sme obzvlášť hrdí.

Projekt obálky knih.cz v súčasnosti zastáva úlohu nielen agregátora obálok dokumentov a periodík, ale aj obsahov, obsahových fultextov, komentárov a hodnotení.
Do architektúry projektu patrí tiež skenovací klient, ktorý sa v dnešnej dobe stáva hlavným zdrojom nových dát. Používanie skenovacieho klienta širokou knihovníckou obcou je nádherným príkladom, ako knižnice schopné spojiť sily k naplneniu spoločného cieľa - obohatenie a spestrenie svojich katalógov.
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality