Akce / Konference

Regionální funkce knihoven

Místo konání: Pardubice

Termín: 21.-22.10.2013

Účast: N. Andrejčíková - příspěvek "Digitální kronika", J. Rumíšková

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/SemRegFce2013.htm&


Partneři

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality