Akcie / Konferencie

Regionální funkce knihoven

Miesto konania: Pardubice (ČR)

Termín: 21.-22.10.2013

Účasť: N. Andrejčíková - príspevok "Digitálna kronika", J. Rumíšková

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/SemRegFce2013.htm&


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality