Aktuálne informácie

RFID pre NLK Praha

Jedna z posledných inštalácií RFID technológie bola realizovaná v Národnej lekárskej knižnici v Prahe. Obsahom dodávky boli pracovné stanice, bezpečnostné brány, inventarizačná jednotka a etikety.


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality