Akcie / Konferencie

Seminár AKVŠ15.01.2018

Miesto konánia: Bořetice

Termín: 10.-12.6.2018

Účasť: N. Andrejčíková


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality