Aktuálne informácie

Seminár ARL 2014

Tohtoročný seminár ARL sa uskutoční v Hodoníne, v dňoch 30.-31.10.2014. Bližšie informácie ohľadom organizácie a náplne seminára budú zákazníkom včas rozoslané.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality