Akcie / Konferencie

Seminár pre účastníkov Súborného katalógu ČR

Účasť na seminári pre účastníkov Súborného katalógu v Prahe, 7.12.2012 v Městské knihovně.


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality