Akcie / Konferencie

Seminář Souborného katalogu

Miesto konánia: Praha

Termín: 27.11.2017

Účasť: Andrejčíková N.

http://www.caslin.cz/caslin/udalosti/vyrocni-seminar-sk-cr


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality