Akcie / Konferencie

Seminár Specifika písemných archiválií a soudobé dokumentace18.08.2015

Miesto konania: Praha

Termín: 10.11.2015

Účasť: N. Andrejčíková (príspevok)
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality