Akcie / Konferencie

Seminár Specifika písemných archiválií a soudobé dokumentace

Miesto konania: Praha

Termín: 10.11.2015

Účasť: N. Andrejčíková (príspevok)


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality