Školenie katalogizácie

Podľa potreby zákazníkov zabezpečujeme tiež školenie katalogizácie, resp. spracovanie dokumentov s ohľadom na odborné medzinárodné štandardy. Predmetom školenia je menné a vecné spracovanie vo formáte MARC 21 alebo UNIMARC. Školenie môže prebiehať priamo v inštitúcii, ktorá pracuje so systémom ARL . vtedy školenie môže prebiehať priamo v systéme, alebo môže bať poskytnuté len všeobecné školenie bez náväznosti na automatizovaný systém. V tomto prípade je mžné školenie katalogizácie poskytnúť aj pre inštitúciu, ktorá využíva iný systém než ARL.

Pri školení sú zohľadňované národné interpelácie katalogizačných pravidiel a metodiky vytvorené príslušnou národnou knižnicou.

Po predchádzajúcej dohode je v obsahu školenia katalogizácie možné zohľadniť katalogizačnú prax konkrétnej inštitúcie.

Školenie katalogizácie je realizované v dohodnutom rozsahu na základe objednávky. Nadväzovať na neho môže  školenie tvorby autorít.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality