Servis dodaných zariadení

Servis HW

V prípade, že sprostredkujeme pre zákazníka tiež kúpu hardvérového vybavenia, poskytujeme v záručnej dobe tiež všetok nutný servis. Zákazník sa teda obracia na našu spoločnosť, ktorá rieši s dodávateľom hardvéru príslušnú reklamáciu.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality