Aktuálne informácie

Spolupráca na projektu Obálky kníh04.10.2013

Projekt Obálky kníh (ČR) prevádzkovaný Moravskou zemskou knižnicou v Brne prešiel tento rok "do rúk" Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a naša spoločnosť sa teraz stala zmluvným garantom softvérovej podpory tohto projektu.
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality