Akcie / Konferencie

VIAF workshop: strengthen your project with trustworthy data

Miesto konania: Strasbourg, Francúzsko

Termín: 25.2.2013

Účasť: N. Andrejčíková, J. Šubová

http://oclc.org/go/emea2013/mem-viaf.html


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality